Přeskočit na obsah


Profil firmy

Společenská smlouva o založení společnosti DIK spol. s r.o. byla podepsána v prosinci 1990 a následně v lednu 1991 byla firma zapsána do podnikového rejstříku.

V roce 2002 byla firma reorganizována a stavební činnost byla převedena na firmu DIK stavby s.r.o., která má stejnou vlastnickou strukturu a přešli do ní všichni zaměstnanci zabývající se stavební činností. Firma DIK s.r.o., existuje i nadále a zabývá se správou nemovitostí a realitní činností.

Firma DIK stavby s.r.o. je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, složka 27085.

Firma má v současné době 20 kmenových pracovníků, strukturovaných do oborů dle potřeb aktivit firmy. V oboru stavebních prací má firma 10 kmenových zaměstnanců s tím, že v stavební sezónu zajištuje výkony potřebné k realizaci obratu firmy až 50 dalších smluvních pracovníků.

V oboru elektro má firma 2 pracovníky v dělnických profesích a 2 zaměstnance pro tvorbu SW a jeho oživení, případně projekci.

V oboru ekonomických agend má firma 3 pracovníky.

Snahou firmy ve všech oborech je realizace dodávek od projektu přes realizaci až po případný podíl na provozu nebo údržbě, aby bylo možno zajistit kontrolní vazby použitých řešení. Kvalita prací a dodávek se odvíjí od kontrolních systémů uvnitř firmy. Tyto mechanismy jsou založeny na praxi získané při dodávkách v SRN a trvalou spoluprací se zahraničními partnery. Úspěšnost těchto postupů potvrzuje fakt, že objekty na kterých jsme se podíleli subdodávkou nebo je realizovali jako celkovou dodávku byly 3 x vyhodnoceny v soutěži Stavba roku, každoročně vyhlašované Ostravským magistrátem ( správní budova ICEC Ostrava, rodinný dům manželů Bartoníčkových v Krásném poli a naposledy v roce 2003 za rekonstrukci Domu knihy firmy Librex). Současně jako servisní organizace poskytujeme odborný servis a zázemí cca 60 kotelnám a tepelným zdrojům, s více než 120 kotly, které jsme v minulosti nainstalovali. Poruchovost systémů a kvalita provedených prací, nám umožnuje tyto práce realizovat s minimem pracovníků.

Roční objem prací realizovaných firmou je posledních třech letech v rozsahu 30 - 40 mil. Kč ročně. V důsledku pohybu poptávky je však podíl jednotlivých aktivit firmy na celkovém obratu firmy v jednotlivých letech různý.

Aktivity firmy lze rozdělit na:

Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004

Certifikát ISO 9001:2000 Certifikát ISO 14001:2004